Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddiadau Swyddi Gwag Ar-Lein

Mae’r broses ar gyfer ymgeisio am swyddi gwag wedi newid ers 3 Mehefin 2014

I wneud cais am swydd wag fe allwch chi naill ai lawrlwytho'r ffurflen gais ryngweithiol a atodir ar waelod y dudalen we a’i chwblhau a’i hanfon i'r cyfeiriad e-bost perthnasol, neu fe allwch chi ofyn i’r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol am becyn cais a dychwelyd y ffurflen drwy'r post neu mewn person i'r cyfeiriad a nodir.

Sut i wneud cais am swydd

I wneud cais am swydd bydd arnoch chi angen lawrlwytho Ffurflen Gais Rhyngweithiol o'r hysbyseb a’i chadw ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais. Er mwyn llenwi’r ffurflen yn electronig, bydd arnoch chi angen rhaglen Adobe Acrobat Reader, neu feddalwedd debyg, ar eich dyfais. I nodi manylion yn electronig ar y ffurflen, cliciwch ar y mannau llwyd dan bob adran a dechreuwch deipio. Wrth deipio testun dan yr adran Profiad, defnyddiwch y gofod a ddarperir ar y ffurflen. Os ydych chi’n rhedeg allan o le, defnyddiwch ddogfen Microsoft Word neu raglen debyg arall, i nodi gweddill eich profiad.

Fel arall, fe allwch chi argraffu'r ffurflen gais a'i llenwi â llaw.

Unwaith rydych chi wedi cwblhau’r ffurflen gais, fe ddylech chi ei hanfon, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ategol, i'r cyfeiriad e-bost perthnasol fel y nodir ar yr hysbyseb. Neu argraffwch eich ffurflen a’ch gwybodaeth ategol a’u hanfon yn y post i'r cyfeiriad a nodir.