Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL

Hysbysebu

Manylion Swyddi

HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM AMGYLCHEDD A THECHNEGOL

HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL

10 awr yr wythnos (Tymor ysgol yn unig)

G02 – SCP 1 £9.00 yr awr

Mae'r dyletswyddau yn cynnwys helpu plant a cherddwyr eraill i groesi’n ddiogel ar eu ffordd i’r ysgol ac o'r ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Cysylltwch â Mr Graham Lloyd – Goruchwyliwr Hebryngwyr Ysgol ar 01978 729606, Cyfnewid Testun: 18001 01978 729606.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £9.00 per hour
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Amgylchedd a Thechnegol
Cyfeirnod 04055
Dyddiad Postio 01/04/2019

Hysbysebu