Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

GLANHAWR PARHAOL, HAFOD Y WERN

Hysbysebu

Manylion Swyddi

GLANHAWR PARHAOL, HAFOD Y WERN

Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern Ffordd Deva Wrecsam LL13 9HD 01978 367080

Pennaeth: Mr S Edwards

GLANHAWR PARHAOL Graddfa G02 (£5,739) 15 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR (HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR) A DIWRNODAU HYFFORDDIANT / DIWRNODAU / WYTHNOS YCHWANEGOL YN YSTOD Y GWYLIAU

Mae’r Corff Llywodraethu’n dymuno penodi glanhawr ysgol i ymuno â’n tîm, gan weithio dan gyfarwyddyd y Gofalwr i sicrhau fod adeiladau’r ysgol yn lân.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 18 Hydref 2019 CYFWELIADAU: Dyddiadau i’w trefnu

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £5,739
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod AD 04416
Dyddiad Postio 08/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu