Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 36 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Cynddelw Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 22/11/2019 04/12/2019
Wat''s Dyke School - CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 22/11/2019 29/11/2019
Uwch Gymhorthydd Goruchwyliol Clwb Brecwast - Gwenfro CP Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 21/11/2019 06/12/2019
CYNORTHWYYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 21/11/2019 29/11/2019
Swyddog Gwella’r Sector Preifat Tai a'r Economi 21/11/2019 06/12/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 x 2, Ysgol Sant Christopher Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 21/11/2019 06/12/2019
Ysgrifennydd Ysgol,(Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 3) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 21/11/2019 11/12/2019
Uwch Swyddog Perfformiad, Gwelliannau a Phartneriaethau (Partneriaethau) (FTP-EXT) Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 20/11/2019 06/12/2019
Swyddog Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau (PTP-EXT) Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 20/11/2019 06/12/2019
PENNAETH GWASANAETH: DIGIDOL Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid 20/11/2019 13/12/2019
GWEITHIWR GLANHAU / GOFALWR - Ysgol Maes Y Llan Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 20/11/2019 02/12/2019
Swyddog Digidol x 2 Tai a'r Economi 19/11/2019 06/12/2019
Swyddog Cefnogi’r Lluoedd Arfog Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 18/11/2019 13/12/2019
PLYMWR x 4 Tai a'r Economi 18/11/2019 06/12/2019
Athro/Athrawes CA2, Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog (PTT-EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 18/11/2019 27/11/2019
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid B (PTT - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 18/11/2019 06/12/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (PTP - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 18/11/2019 02/12/2019
Gweithwyr Cymdeithasol Lefel 2/3 GO8/9 Gofal Cymdeithasol 14/11/2019 29/11/2019
ATHRO/ATHRAWES (Ysgol Sant Christopher) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 13/11/2019 29/11/2019
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 13/11/2019 06/12/2019
Uwch weithiwr cymorth Gofal Cymdeithasol 12/11/2019 29/11/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair (PTT-EXT) Gofal Cymdeithasol 12/11/2019 29/11/2019
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST - Ysgol Cefn Mawr Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/11/2019 29/11/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1/GORUCHWYLIWR CANOL DYDD Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/11/2019 02/12/2019
Asesydd gofal cymdeithasol Gofal Cymdeithasol 11/11/2019 29/11/2019
Cwnselydd - Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 11/11/2019 29/11/2019
Gofalwr / wraig - Ysgol Bro Alun - (PTP - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 11/11/2019 25/11/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 08/11/2019 02/12/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 08/11/2019 25/11/2019
Athro/Athrawes - Barker's Lane (PTT - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 04/11/2019 03/12/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - IRT (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 29/10/2019 29/11/2019
Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy, Ysgol Gynradd y Garth Tai a'r Economi 22/10/2019 06/12/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol 17/09/2019 06/12/2019
Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/08/2019 31/12/2019
RHEOLWR TÎM MAETHU Gofal Cymdeithasol 26/10/2018 29/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol 22/03/2018 06/12/2019