Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes - Cyfnod Mamolaeth, Hafod y Wern

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes - Cyfnod Mamolaeth, Hafod y Wern

Athro/Athrawes - Cyfnod Mamolaeth 0.6 Rhannu swydd Blwyddyn 3 a 4 – Dros Gyfnod Mamolaeth I ddechrau Ionawr 2020 Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern yn dymuno penodi ymarferydd ymroddedig, profiadol a brwdfrydig sy’n egnïol a chreadigol ac yn meddu ar sgiliau personol rhagorol.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn:

• Ymarferydd dosbarth rhagorol gyda disgwyliadau uchel o’r disgyblion • Gallu gweithio fel rhan o dîm • Defnyddio strategaethau dysgu effeithiol • Athro Cyfnod Allweddol 2 profiadol

Bydd ymweliadau â’r ysgol yn digwydd ar 9 Hydref 2019

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Mercher, 23 Hydref 2019--12 (hanner dydd) Arsylwi gwersi dydd Mawrth 14 Tachwedd 2019 Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 20 Tachwedd 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 23/10/2019
Cyflog/Graddfa: MPS/UPS
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod AD 04386
Dyddiad Postio 26/09/2019

Hysbysebu