Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 5 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMORTH ADNODD CWRICWLWM LEFEL 2 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/11/2019 20/12/2019
Gweithiwr Chwarae Cymunedol Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/11/2019 03/01/2020
Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd - Cyfarfodydd Gofal Cymdeithasol 25/11/2019 03/01/2020
Uwch Swyddog Perfformiad, Gwelliannau a Phartneriaethau (Partneriaethau) (FTP-EXT) Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 20/11/2019 20/12/2019
Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/08/2019 31/12/2019