Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Syrfëwr Adeiladau (FTP-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Syrfëwr Adeiladau (FTP-EXT)

TAI A’R ECONOMI

Tîm Comisiynu Unedau Gwag

Syrfëwr Adeiladau

Graddfa G08 £26,317 - £28,785

Mae cyfle cyffrous o fewn yr Adran Tai a’r Economi ar gyfer swydd Syrfëwr Adeiladu. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn deinamig ac egnïol i gyflawni’r rôl, gan ddarparu gwasanaeth tirfesur proffesiynol o fewn Tîm Comisiynu Unedau Gwag y Cyngor. Paratoi arolygon manwl, rhestrau gwaith ac ôl-reoli contract i eiddo gwag gael eu adnewyddu gan gontractwyr allanol a mewnol.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Mr Stuart Evans – Cydlynydd Unedau Gwag ar 01978 315377.

I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam dros y ffôn ar 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan.

Dyddiad cau: 18 Hydref 2019

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317 - £28,785
Cyfnod Llawn Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04376
Dyddiad Postio 23/09/2019

Hysbysebu