Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 27.5 awr (5 diwrnod) GO3 £10,734 Yn ystod y tymor yn unig heb unrhyw wyliau yn ystod y tymor

Ar gyfer 27 Ionawr 2020 hyd at 31 Mawrth 2020 yn y lle cyntaf.

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu hyblyg, brwdfrydig, a llawn cymhelliant i weithio yn ein hadran CA2.

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: 9am, 2 Rhagfyr, 2019 CYFWELIADAU: 13 Rhagfyr 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 02/12/2019
Cyflog/Graddfa: £10,734
Cyfnod
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod AD 04510
Dyddiad Postio 08/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu