Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

SWYDDOG ARHOLIADAU (PTP-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

SWYDDOG ARHOLIADAU (PTP-EXT)

Ysgol Maelor Llannerch Banna Wrecsam LL13 0LU

(Mr S Ellis - Pennaeth)

SWYDDOG ARHOLIADAU – I DDECHRAU MOR FUAN Â PHOSIBL

30-35 awr yr wythnos, tymor ysgol yn unig AC 1 WYTHNOS

Graddfa Cyflog G06 (£21,166 – £22,463) Gwirioneddol £14,360 - £15,240)

Rydym yn dymuno penodi Swyddog Arholiadau profiadol i weithio mewn Swyddfa Arholiadau Brysur. Yn y swydd byddwch yn gyfrifol am weinyddu a threfnu pob agwedd o arholiadau allanol a mewnol yn unol â’r rheoliadau sydd wedi’u gosod gan y cyrff dyfarnu. Rhoddir hyfforddiant llawn.

30-35 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig ac 1 wythnos fel y bo angen dros gyfnod canlyniadau’r arholiadau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Andy Heron, Rheolwr Busnes yn yr ysgol, ar 01948 830291 neu ewch i wefan yr ysgol www.maelorschool.org.uk/vacancies

Mae pecynnau cais ar gael i'w lawrlwytho oddi ar wefan yr ysgol https://www.maelorschool.org.uk/vacancies/ neu trwy gysylltu â'r ysgol yn uniongyrchol.

DYCHWELWCH Y FFURFLENNI CAIS WEDI’U LLENWI YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YN YR YSGOL

Mae Ysgol Maelor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oed

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 18 Hydref 2019 CYFWELIADAU: Wythnos yn dechrau dydd Llun 21 Hydref 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £14,360 - £15,240
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04348
Dyddiad Postio 09/09/2019

Hysbysebu