Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheolwr Tîm Cynorthwyol, Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Rheolwr Tîm Cynorthwyol, Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal

Gofal Cymdeithasol

Rheolwr Tîm Cynorthwyol Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal G11 £36,876 - £39,782

37 awr - parhaol

Mae cyfle wedi codi ar gyfer Rheolwr Tîm Cynorthwyol o fewn y Tîm Gadael Gofal a Phlant sy’n Derbyn Gofal gyda phwyslais penodol ar y rhan Plant sy'n Derbyn Gofal o’r tîm.

Mae gan y tîm reolwr llawn amser sy'n derbyn cefnogaeth gan ddau reolwr tîm cynorthwyol, 13 gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr proffesiynol iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal, cydlynydd addysg Plant sy’n Derbyn Gofal a 5 ymgynghorydd personol gan ein bod yn teimlo ei bod yn bwysig mabwysiadu ymagwedd amlddisgyblaethol i helpu pobl ifanc sydd yn Derbyn Gofal i gyrraedd eu potensial llawn.

Mae hon yn swydd werthfawr sy’n ymgymryd â phob agwedd sy’n ymwneud â Phlant sy’n Derbyn Gofal / Pobl sy'n Gadael Gofal ynghyd â rhywfaint o gyfrifoldeb goruchwylio.

Lleolir y tîm ar Stryt Y Lampint ynghyd â’r mwyafrif o’r timau gofal plant eraill yn yr awdurdod sy’n gwneud Wrecsam yn lle cydlynol i weithio.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £36,876-£39,782
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod Ad 04340
Dyddiad Postio 05/09/2019

Hysbysebu