Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 19 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 – Cymorth a Darpariaeth Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 17/10/2019 25/10/2019
Arolygydd Technegol Nwy (FTP-EXT) Tai a'r Economi 14/10/2019 01/11/2019
Cyfrifydd Graddedig Dan Hyfforddiant Gwasanaethau Cyllid a TGCH 14/10/2019 01/11/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 14/10/2019 22/10/2019
Cymorthyddion Addysgu Lefel 1 - St Mary's Brymbo Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 14/10/2019 07/11/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD, Ysgol Bodhyfryd Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 14/10/2019 21/10/2019
Athro Cyfnod Allweddol 2 – Dros Gyfnod Mamolaeth - Ysgol Tanyfron Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 10/10/2019 13/11/2019
Swyddog Prosiect Seilwaith Gwyrdd Amgylchedd a Thechnegol 09/10/2019 25/10/2019
Dirprwy Reolwr (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 08/10/2019 25/10/2019
Mentor Cyflogaeth Cymunedol Tai a'r Economi 07/10/2019 25/10/2019
SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 27/09/2019 21/10/2019
Athro/Athrawes - Cyfnod Mamolaeth, Hafod y Wern Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/09/2019 23/10/2019
Gweithwyr Cefnogi x 8 Gofal Cymdeithasol 24/09/2019 25/10/2019
Diddanwyr Plant Wrth Gefn – Gwas Siôn Corn Tai a'r Economi 23/09/2019 01/11/2019
Diddanwyr Plant wrth Gefn – Siôn Corn Tai a'r Economi 23/09/2019 01/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol 17/09/2019 01/11/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 28/08/2019 15/11/2019
ASIANT GORFODI Gwasanaethau Cyllid a TGCH 14/08/2019 25/10/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol 20/05/2019 31/10/2019