Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Cyfundrefnol

Adrannau a phrif gyfrifoldebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Strwythur ar 1 Ebrill 2019

Disgrifiad Byr o Rolau a Chyfrifoldebau Adrannau

Gofal Cymdeithasol

Prif Swyddog: Charlotte Walton
Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Amgylchedd a Thechnegol

Prif Swyddog: Darren Williams
Ebost: darren.williams@wrexham.gov.uk

Llywodraethu a Chwsmeriaid

Prif Swyddog: Sioned Wyn Davies
Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Prif Swyddog: Ian Roberts
Ebost: ian2.roberts@wrexham.gov.uk

Cynllunio a Rheoleiddio

Prif Swyddog: Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Cyllid a TGCh

Prif Swyddog: Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Tai a’r Economi

Prif Swyddog: Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Diogelu Data

Swyddog Diogelu Data / Cyfreithiwr: Matthew Foste
Ebost: Matthew.foster@wrexham.gov.uk