Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Rheoli

Prif Weithredwr

Ian Bancroft
Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol*

Charlotte Walton
Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar*

Ian Roberts
Ebost: ian2.roberts@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid*

Sioned Wyn Davies
Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Cyllid a TGCh*

Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Tai a’r Economi

Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams
Ebost: darren.williams@wrexham.gov.uk

Swyddog Diogelu Data / Cyfreithiwr

Matthew Foster
Ebost: dpo@wrexham.gov.uk

Nodiadau

*Yn dangos Swyddog Statudol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr ac â mynediad uniongyrchol at ynghylch Materion Statudol.