Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Fyw am Waith Ffordd

O Ddydd Llun 10 Rhagfyr 2018 fe fydd holl wybodaeth am waith ffordd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gael drwy ddolen allanol https://roadworks.org/. Ni fyddem yn e-bostio bwletin Gwaith Ffordd allan yn wythnosol o hyn allan.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys y mapiau hyn ac ni fydd ffurfiau safonol enwau lleoedd yn cael eu defnyddio ynddynt bob tro. Nid yw'r gwefannau hyn ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd - ArolwgOrdnans, Google StreetMap