Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth yn y Gaeaf

Yn cynnwys halenu rhagofalus ac ar ôl barrug a rhew, ynghyd â chlirio eira.

Blaenoriaethu Ffyrdd

Rhoddwyd blaenoriaeth 1, 2 a 3 ar gyfer triniaeth i ffyrdd yn y Fwrdeistref Sirol.

Ffyrdd Blaenoriaeth 1 yw llwybrau sydd â llif traffig sylweddol gyda nodweddion sy’n gofyn amddiffyn rhag rhew drwy gydol y nos. Mae’r llwybrau hyn yn cynnwys ffyrdd Dosbarth A a B a ffyrdd mabwysiedig pennaf i Stadau Diwydiannol.

Ffyrdd Blaenoriaeth 2 yw ffyrdd eraill sy’n ffurfio prif lwybrau dosbarthu mewn cylchoedd trefol, llwybrau mynediad i gymunedau gwledig llai ac ysgolion, a gweddill llwybrau bysiau.

Ffyrdd Blaenoriaeth 3 yw’r holl ffyrdd eraill a bydd triniaeth, fel arfer, yn cael ei chyfyngu i glirio eira neu halenu ar adegau o eira neu rew parhaus dros gyfnod hir. Gall eira gael ei glirio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu gontractwyr ar gontractau tymor.

Pan fydd eira, ffyrdd Blaenoriaeth 1 fydd yn cael eu clirio gyntaf ac yna ffyrdd Blaenoriaeth 2 a 3.

Amcan y Gwasanaeth

Y bwriad yw halenu ffyrdd Blaenoriaeth 1 o flaen llaw cyn dyfodiad barrug a rhew mewn ymateb i ragolygon y tywydd.

Caiff rhagolygon y tywydd eu darparu gan MeteoGroup dan gontract bob dydd erbyn 1.30pm, gan gynnwys penwythnosau, a gallant gael eu diweddaru ar unrhyw adeg.