Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Signalau Traffig a Chroesfannau Pelican

Polisi'r awdurdod yw monitro pob i bob signal traffig a chroesfan pelican gael eu monitro o bell fel y byddwn yn gwybod am fethiannau lampau ar unwaith.

O ganlyniad, ni gynhelir unrhyw archwiliadau ar gyfer goleuad.

Os bydd methiant brys o ran offer signal, dylid adfer gweithrediad derbyniol o fewn wyth awr ac atgyweiriad llawn o fewn 7 diwrnod olynol.

Os bydd methiant nad yw'n frys o ran offer signal, dylid cwblhau atgyweiriad llawn o fewn 7 diwrnod olynol.

O ran offer gweledol, dylid atgyweirio methiannau lampau coch o fewn chwech awr. Dylid atgyweirio methiannau eraill o ran lampau, unedau pwyso botwm a chyrff llusernau o fewn deuddeg awr. Caiff byrddau cefnu, stribedi gwyn a misyrnau eu hatgyweirio o fewn pedair awr ar hugain.

Cynhelir tri archwiliad misol o'r offer yn unol â HD 24/86.

Bydd newidiadau lampau fesul llwyth fel a ganlyn:

Lampau coch a gwyrdd i gerbydau Pob chwe mis
Lampau coch a gwyrdd i gerddwyr
Pob lamp arall (gan gynnwys ambr) Pob 12 mis

Caiff y tu allan i wynebwedd llusernau, celloedd ffoto-electrig ac arwyddion bocs eu glanhau bob chwe mis.

Caiff y tu mewn i wynebwedd llusernau ac arwyddion bocs eu glanhau bob deu dde n g mis.

Caiff pyst eu paentio fel bo angen.

Pob tro y bydd rhywun yn bresennol ar safle i wneud gwaith cynnal a chadw gweledol, dylid sicrhau y caiff unrhyw lampau eraill sydd wedi methu eu hadfer, bod llusernau wedi'u haddasu'n a'u halinio'n gywir, a'u bod yn gadarn, bod byrddau cefnu, stribedi gwyn a misyrnau wedi'u gosod yn gywir, a chaiff unrhyw methiannau amlwg o ran signalau eu hunioni.