Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio gyda Cyngor Sir Ddinbych fel rhan o Bartneriaeth Prosesu Cosbau Cymru (PPCC).

Mae hynny'n golygu y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud peth o'r gwaith gweinyddu parcio ar ran Wrecsam. Fodd bynnag, Wrecsam sydd wedi penderfynu ar yr holl bolisïau a bydd staff Cyngor Wrecsam yn rhan o bob cam o'r broses.