Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canol Tref Wrecsam a Cyfleusterau Parcio

Manylion Parcio a Thalu yn Wrecsam

Ffordd Cilgant - LL13 8HF

146 gwagle / 0 gwagle anabl

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80
3+ awr- £2.00

6pm - hanner nos - £1.00

Prisiau Dyddiol o 8am - 3pm a 6.00pm hanner nos gan gynnwys ar ddydd Sul a Gwyliau'r banc.

Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Cyfyngiadau

Uchder: Dim cyfyngiad
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Byd Dwr - LL13 8BG

417 gwagle / 16 gwagle anabl

Dydd Llun - Dydd Gwener

8:00am - 6:00pm

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80
3+ awr - £3.00

6.00pm - hanner nos - £1.00

Dydd Sadwrn – Dydd Sul

8:00am - 6:00pm

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80
3+ awr - £2.00

6.00pm - hanner nos - £1.00

Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Cyfyngiadau

Uchder: Dim cyfyngiad
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Tŷ Pawb - LL13 8BB

7.00am - 10.00pm

326 gwagle / 9 gwagle anabl

Prisiau dyddiol o 7.00am - 10.00pm gan gynnwys ar Gwyliau'r banc.

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80
3+ awr- £2.50

Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Cyfyngiadau

Uchder: 6ft 2in / 1.9m
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Cilgant San Siôr - LL13 8HF

66 gwagle / 4 gwagle anabl

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80

6.00pm - hanner nos - £1.00

Prisiau dyddiol o 8.00am - 6.00pm a 6.00pm hanner nos gan gynnwys ar ddydd Sul a Gwyliau'r banc.

Uchafswm o 3 awr.

am ddim pan yn arddangos bathodyn anabl.

Cyfyngiadau

Uchder: 7ft 5in / 2.1m
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Cilgant San Siôr De - LL13 8HF

16 gwagle / 2 gwagle anabl / 1 parciau beicio modur

Dim dychwelyd o fewn 1 awr.

am ddim pan yn arddangos bathodyn anabl.

San Silyn - LL13 8NA

65 gwagle / 4 gwagle anabl

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80

6.00pm - hanner nos - £1.00

Prisiau dyddiol o 8.00am - 6.00pm a 6.00pm hanner nos gan gynnwys ar ddydd Sul a Gwyliau'r banc.

Uchafswm o 3 awr.

Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Toiledau Cyhoeddus

Cyfyngiadau

Uchder: 7ft 6in / 2.3m
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Llyfrgell - LL11 1WS

84 gwagle / 15 gwagle anabl

0 - 1 awr - £1.00
0 - 3 awr - £1.80

6.00pm - hanner nos - £1.00

Prisiau dyddiol o 8.00am - 6.00pm a 6.00pm hanner nos gan gynnwys ar ddydd Sul a Gwyliau'r banc.

Uchafswm o 3 awr.

Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Cyfyngiadau

Uchder: Dim Cyfyngiad
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Neuadd y Dref - LL11 1AR

Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig

Gwobr Parcio Mwy Diogel
63 gwagle / 4 gwagle anabl

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80

6.00pm - hanner nos - £1.00

Prisiau dyddiol o 8.00am - 6.00pm a 6.00pm hanner nos gan gynnwys ar ddydd Sul a Gwyliau'r banc.

Uchafswm o 3 awr.

2 Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Cyfyngiadau

Uchder: Dim Cyfyngiad
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Stryt y Farchnad - LL13 8BB

64 gwagle / 9 gwagle anabl

0 - 1 awr - £1.00
1 - 3 awr - £1.80

6.00pm - hanner nos - £1.00

Prisiau dyddiol o 8.00am - 6.00pm a 6.00pm hanner nos gan gynnwys ar ddydd Sul a Gwyliau'r banc.

Uchafswm o 3 awr.

Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man
Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli
Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd

Cyfyngiadau

Uchder: Dim Cyfyngiad
Pwysau: Heb fod dros 30 canpwys (heb i lwyth)

Cyfleusterau Parcio Arall - Cysylltiadau Allanol

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Manylion Canol Tref Wrecsam

Parc Bellevue

Cafodd y parc ei ailwampio i'w gyflwr gwreiddiol (cyfnod Edwardaidd) dan gynllun wedi ei ariannu yn rhannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac fe agorodd ym mis Mehefin 2000.

Mae'r parc yn cynnwys nifer o goed aeddfed, sy'n ffurfio llwybrau cysgodol coed leim sy'n arwain allan o'r bandstand. Hefyd mae ardaloedd lle plannwyd coed newydd a gwelyau prysgwydd addurniadol - ychwanwegwyd at y rhain fel rhan o'r gwaith ailwampio a wnaed gydag arian Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae gardd gerrig gyda phlanhigion o'r cyfnod Edwardaidd yn arwain at y griniau bowlio.

Llwyn Isaf

Erbyn hyn, mae Llwyn Isaf yn faes glaswelltog yng nghanol y dref ac yn lolfa awyr agored i fyfyrwyr Coleg Iâl!

Yn wreiddiol, roedd ty ar y safle hwn o'r enw Ypsytty Ucha - a awgrymir gorffennol sy'n gysylltiedig â ffreieriaid neu fynachod. Yn y 19 Ganrif, enw'r ty oedd Llwyn Isaf a daeth yn gartref i Ficeriaid Wrecsam.

Shopmobility

Mae'r gwasanaeth Shopmobility yn rheoli fflyd o gadeiriau a sgwteri sy'n cael eu gyrru â motor neu â llaw ar gyfer unrhyw un sydd â phroblemau symudedd. Wedi i chi ymaelodi medrwch fenthyg peiriant pan fyddwch ei angen.

Ffôn: 01978 312390
Minicom: 01978 262601

Gwasanaethau Bws Wrecsam

Mae'r llawlyfraun'n cynnwys amserlenni ar gyfer yr holl wasanaethau lleo a ddarperir.

Ffôn: 01978 266166

Siopa yn Wrecsam

Mae Wrecsam yn hafan i bobl sy’n hoff o siopa – y ganolfan fanwerthu fwyaf a gorau yng ngogledd Cymru. Mae cannoedd o bobl o bob rhan o’r ardal yn dewis Wrecsam am amrywiaeth ac ansawdd ei siopau a chyfleusterau parcio cyfleus yng nghanol y dref.

Mae’n cyfuno profiad siopa cyfoes â gwerthoedd traddodiadol. Mae siopau llai, bwticau ac orielau siopau mewn lleoedd megis Stryt y Banc a Chamfa’r Cwn yn ategu at y canolfannau manwerthu newydd sbon sy’n cynnwys siopau enwog y stryd fawr.

Mae’r rhan fwyaf o ganol y dref ar agor i gerddwyr yn unig, gan ei wneud yn hawdd crwydro o un lle i’r llall. Ychwanegwyd 250,000 troedfedd sgwâr o le siopa yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac mae’r gwahaniaeth wrth i chi gerdded o gwmpas y dref yn anhygoel.

Eglwys Gadeiriol y Santes Fair

Rhwng y Diwygiad yn ystod amser y Tuduriaid a Deddf Rhyddfreintio'r Pabyddion 1829, dioddefodd y Pabyddion wahaniaethu amrywiol, ond cyson. Ar y dechrau, roedd Pabyddion Wrecsam yn cyfarfod ger Lôn y Saith Bont, nawr Stryt y Farchnad, i addoli.

Roedd Richard Thompson, meistr haearn a pherchennog glofa'n un o Babyddion Wrecsam. Fe adeiladodd Gapel Pabyddol cyntaf y dref yn 1828 ar Stryt y Brenin, dim ond ar ôl twyllo'r perchennog i werthu'r tir iddo, gan na fyddai wedi gwerthu i Babydd. Agorodd Thompson y capel i fyny grisiau, tra dwedodd bod yr adeilad yn gartref iddo.

Eglwys Blwyf San Silyn

Eglwys Blwyf San Silyn yw tirnod mwyaf Wrecsam. Fe'i disgrifiwyd yn y 19 Ganrif fel un o Saith Rhyfeddod Cymru, mae, fel Pistyll Rhaeadr, yn rhyfeddod gweledol syfrdanol, ac nid gorliwiad lleol yw hyn.

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r Rhanbarth yn ymestyn ar draws siroedd y Fflint a Wrecsam ac mae’n gymysgedd o dir amaethyddol ac ardaloedd trefol yn ogystal â’r ddwy stad ddiwydiannol fwyaf yng Ngogledd Cymru. Clwb Pêl Droed Wrecsam yw’r unig glwb yng Ngogledd Cymru sydd yn y Gynghrair Bêl Droed ac mae'r ffaith fod y clwb yn un poblogaidd a chanddo lawer o gefnogwyr yn rhoi pwysau ychwanegol ar adnoddau'r heddlu'n lleol.

Llysoedd Cyfraithol Wrecsam

Mae Llysoedd Cyfraithol Wrecsam wedi eu lleoli rhwng Gorsaf Heddlu Wrecsam a Byd Dwr.

Parcio are gael yn maes parcio Byd Dwr.

Y Llysoedd Cyfraithol
Bodhyfryd
Wrecsam
LL12 7BP

Ffôn: 01978 355 300

Neuadd Goffa Wrecsam

Mae'r Neuadd Goffa yn gyfleuster canol dref y gellir ei haddasu, sy'n cynnal ystod eang o ddigwyddiadau ac mae ar gael i'w llogi.

Mae'r Neuadd yn cynnig ystod o gyfleusterau a all dderbyn amrywiaeth o ddigwyddiadau o arddangosfeydd, cynadleddau, seminarau, cyngherddau, dawns giniawau, disgos ac ystod o ddosbarthiadau a chyfarfodydd.

Swyddfeydd y Cyngor

Mae nifer o swyddfeydd y Cyngor wedi’u lleoli yng nghanol y dref:

Cewch wybodaeth am sut i gysylltu â’r adrannau o fewn yr adeiladau hyn trwy glicio ar y cyswllt hwn.  Bydd y cyswllt yn agor tudalen wybodaeth lle gellwch ddewis pa adran yr ydych am gysylltu â hi.  Mae’r wybodaeth hefyd yn cynnwys manylion cyswllt yr adrannau hynny nad ydynt wedi’u lleoli yng nghanol y dref.

Byd Dwr

Hwyl a ffitrwydd mewn lleoliad cyfleus yng nghanol tref Wrecsam i’r teulu cyfan.

Byd Dwr Wrecsam yw’r Ganolfan Ddwr a Gweithgareddau mwyaf blaenllaw yn y dref sydd wedi’i lleoli y drws nesaf i’r Llys Ynadon gyda maes parcio talu ac arddangos mawr ger Stryt Caer. Os byddwch yn cael trafferth wrth geisio dod o hyd i ni a’ch bod yn dod â phlant gyda chi, gofynnwch iddynt edrych am yr Aliwns sy’n codi llaw o’r ffenestr fawr y tu cefn i’r adeilad. Mae’n bosibl eu gweld wrth i chi ddod yn nes at Tesco. Gyrrwch o amgylch yr ynys ar gyffordd Bodhyfryd â Ffordd Holt.

Canolfan Gelf Wrecsam

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am:

Coleg Cambria

Wedi ei leoli yng nghanol tref Wrecsam, coleg trydyddol gydag oddeutu 3,000 o fyfyrwyr llawn-amser a 8,000 o fyfyrwyr rhan-amser yw Coleg Iâl.

Mae'r Coleg ar ddau gampws, un ar Ffordd Parc y Gelli yng nghanol Wrecsam a'r llall hanner milltir i ffwrdd ar Ffordd y Bers, lle cynhelir y cyrsiau Peirianneg ac Adeiladwaith.

Yn ogystal â hyn mae gan y Coleg tua 13 o ganolfannau ymestyn, lleolir llawer ohonynt mewn ysgolion lleol lle cynhelir cyrsiau yn ystod y dydd a chyda'r hwyr.

Llyfrgell Wrecsam

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am:

Gorsaf Cyffredinol a Canolog Wrecsam

Gwefan Trenau Cenedlaethol yn cynnwys gwybodaeth am drenau ac amserlenni. Mae'r darn hwn o wefan Trenau Cenedlaethol yn caniatáu i chi weld byrddau gadael holl orsafoedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Y Waun
Gwersyllt
Rhiwabon
Canolog Wrecsam
Cyffredinol Wrecsam

Ymholiadau am Drenau Cenedlaethol - ffôn: 03457 48 49 50

Peiriant Ateb - ffôn: 0845 60 50 600

Gwasanaeth yn yr Iaith Gymraeg - ffôn: 0845 60 40 500.

Amgueddfa Wrecsam

Wedi'i lleoli'n ganolog ar Stryt y Rhaglaw, mae'n hanfodol i unrhyw un sydd am ddysgu mwy am ei dreftadaeth leol ymweld â'r Amgueddfa ac mae ar garreg drws canol y dref, ar gyfer siopwyr sydd am gymryd egwyl.

Mae ehangder casgliadau ein Hamgueddfa yn adlewyrchu cyfraniad unigryw y mae pobl o Fwrdeistref Sirol Wrecsam wedi'i wneud i dreftadaeth Cymru, o gynhanes i'r 21 Ganrif. Mae ein rhaglen arddangosfeydd amrywiol iawn yn cynorthwyo casgliadau i ddod yn fyw i bawb.

Canolfan Groeso Wrecsam

Mae Canolfan Groeso Wrecsam yn cynnig croeso cynnes ac ystod eang o wasanaethau. Fel rhan o'r Rhwydwaith Siarter Canolfannau Croeso Cymru Gyfan, mae Canolfan Groeso Wrecsam yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o safon uchel iawn.

Ffôn: 01978 292015

Ysgol Y Celfyddydau Creadigol

Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn gymuned fywiog a chreadigol ar gyfer staff a myfyrwyr, ymwelwyr a chyn-fyfyrwyr fel ei gilydd. Mae gan yr Ysgol gysylltiadau rhyngwladol a phroffesiynol y gall ein myfyrwyr eu defnyddio i hybu eu huchelgeisiau, i arbrofi ac i ddatblygu eu doniau creadigol boed hynny mewn celf, dylunio, y dyniaethau, y cyfryngau creadigol, y celfyddydau perfformio neu'r gair ysgrifenedig.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.