Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ymholiadau Ar-lein i Wneud Cais am Docynnau

Croeso i Ffurflen ymholiadau ar-lein i wneud cais am docynnau.

Os byddai'n well gennych gyflwyno awgrym neu ymholiad, defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan os gwelwch yn dda.

Nodwch mai ffurflen ymholiadau yw hon ac nad yw'n golygu yr archebir tocynnau i chi. Bydd staff y Ganolfan Groeso yn ymdrechu i ymdrin â'ch cais cyn gynted ag sy'n bosibl a byddant yn cysylltu â chi i gadarnhau os gwerthir tocynnau i chi ac i drefnu tâl am y tocynnau. PEIDIWCH Â RHOI MANYLION EICH CERDYN CREDYD/DEBYD ar hyn o bryd. Os bydd y tocynnau'n cael eu postio atoch, nodwch yr ychwanegir pris stamp dosbarth cyntaf at gyfanswm cost y tocynnau a anfonir.

* yn dynodi fod rhaid llenwi'r maes.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Manylion Cyngerdd/ Digwyddiadau
Eich Manylion
Hidlwr SbamGwasgwch y botwm CYFLWYNO i anfon eich chwynion ganmol.