Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwarchodfa natur

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Mawnogydd Fenn's, Whixall a Llys Bedydd yn rhan o'r drydedd gyforgors ym Mhrydain o ran ei maint. Mae hi mor fawr yn wir, bod modd ei gweld o'r gofod.

Efallai na fydd y syniad o gors anferthol yn apelio llawer ar yr olwg gyntaf. Dyna pam, efallai, bod cyn lleied o bobl y cychod sy’n dod heibio ar Gamlas Llangollen yn aros I gerdded llwybrau’r Fawnog.

Eu colled nhw yw hynny. Ers achub y fawnog rhag difrod y gwaith torri mawn, mae wedi dod yn enwog am ei nadroedd, madfallod a madfallod dŵr, heb sôn am weision y neidr, llygod y dŵr, y gylfinir a’r ehedydd. Ac os wyt ti’n medru gweld yn glir iawn, efallai y gweli di gopyn dŵr hyd yn oed.