Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Unedol 1996 - 2011 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 14 Chwefror 2005. Mae'r Cynllun dros ardal weinyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae yn disodli cynlluniau datblygiad a fabwysiadwyd hyd yma, sef Cynllun Lleol Wrecsam Maelor: Ymlaen i 2001, Cynllun Lleol Dosbarth Glyndwr, a Chynllun Fframwaith Clwyd : Newid Cyntaf

Gellwch lawr lwytho'r dogfennau canlynol am ddim. Gweler Canllawiau Pris Cynlluniau Datblygu os ydych am brynu copïau o unrhyw Gynllun Datblygu.