Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllunio Datblygiadau a Polisi Cynllunio Eraill

Prif waith yr isadran Polisi Cynllunio yw creu Cynllun Datblygu. Mae Cynllun datblygu’n cyflwyno polisïau penodol ar ddefnydd tir ac adeiladau gan roi fframwaith i benderfyniadau lleol a chymodi rhwng yr angen i ddatblygu a buddiannau cadwraeth a chael y buddiannau cymunedol mwyaf.

Y Cynllun Datblygu cyfredol yw Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam, a fabwysiadwyd ym mis Chwefror 2005. Bydd Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam yn disodli hwn yn y dyfodol.

Cyswllt Allanol