Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodiadau Cyfarwyddiadau Cynllunio Lleol

Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cyfres o nodiadau cynllunio lleol sy'n ymhelaethu ar bolisi cynllun datblygu. Defnyddir y rhain pan for maes astudio yn gymharol fach neu pan fo'r pwnc yn un penodol, ym aml pan fydd angen hyblygrwydd ac ymateb cyflym ar gyfer penderfyniadau rheoli datblygiad.

Mae'r cyfarwyddyd yn cynnwys y pynciau canlynol ar hyn o bryd.