Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 17 - Coed a Datblygiad

Diben y Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol hwn yw rhoi eglurhad manylach i Bolisi EC4 o Gynllun Datblygu Unedol mabwysiedig Wrecsam, ynglŷn â diogelu coed a phwysleisio'r fantais sydd i goed o ran bod yn rhan annatod o ddyluniad datblygiad.

Bydd y nodyn cyfarwyddyd hwn yn ystyriaeth o bwys wrth benderfynu ynglŷn â cheisiadau cynllunio. Dylai coedyddiwr cymwysedig a phrofiadol ofalu am ofynion y cyfarwyddyd hwn.