Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardaloedd Cadwraeth

Mae Ardaloedd Cadwraeth yn rhannau amlwg o amgylchedd hanesyddol Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac wedi eu dynodi gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol oherwydd eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. 

Mae diddordeb arbennig Ardal Gadwraeth yn cael ei fynegi drwy gyfuniad o nodweddion fel patrwm setliad, trefn gofod a llain adeilad, rhwydwaith llwybrau yn ogystal ag arddull a’r math o adeiladau a’r deunydd a manylder.  Mae isadeiledd gwyrdd hefyd yn bwysig a gall parciau, gerddi, gwrychoedd, coed a nodweddion dŵr i gyd gyfrannu at gymeriad Ardal Gadwraeth.  

O fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae yna 23 Ardal Gadwraeth ddynodedig ac mae manylion a mapiau i bob ardal ar gael drwy glicio ar yr enwau isod:

Unwaith y bydd Ardal Gadwraeth wedi’i dynodi, mae’n ofynnol i’r Cyngor ffurfio a chyhoeddi cynigion ar gyfer cadw ac ychwanegu at yr ardal honno.  Fel rhan o’r gofyniad hwn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi bod yn cynnal adolygiadau ac astudiaethau o’i Ardaloedd Cadwraeth i gynhyrchu Gwerthusiadau Nodwedd a Chynlluniau Rheoli Ardal Gadwraeth.
Mae Gwerthuso/Asesu Nodwedd a Chynllun Rheoli yn sylfaen ar gyfer rheoli cadarnhaol ac mae’n darparu gwybodaeth ar y nodweddion sy’n gwneud ardal yn arbennig a gellir ei ddefnyddio i nodi cyfleoedd ar gyfer ychwanegu.   Nid yw’r dogfennau hyn yn ymdrech i atal neu rwystro newid rhag digwydd o fewn Ardal Gadwraeth; yn hytrach maent yn anelu i hybu a chefnogi datblygiadau sy’n cyd-fynd neu’n ychwanegu at gymeriad arbennig yr ardal.   

Chwilio am Ardaloedd Cadwraeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gan ddefnyddio Archwilio (cyswllt allanol).