Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltwch Cynllunio

Mae ein swyddfeydd ar agor i ymwelwyr rhwng 9.00am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (10.30am – 5.30pm ar ddydd Iau) ac mae ymgynghorwyr hyfforddedig ar gael i'ch helpu chi gyda'ch ymholiad cynllunio.

Yn ychwanegol at ein gwasanaeth arferol, mae Swyddog Cynllunio ar gael i roi cyngor penodol i chi am eich cynnig datblygu (dylunio, deunyddiau, adroddiadau ychwanegol ac ati) yn ystod yr amseroedd canlynol yn Galw Wrecsam:

Ffoniwch 298994 i drefnu apwyntiad. Pan fyddwch chi’n archebu apwyntiad, dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl am eich cynnig fel y gall y Swyddog Cynllunio roi cyngor gwybodus i chi yn ystod y cyfarfod.