Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gyfrifiad 2001

Croeso i wefan y gyfrifiad 2001 am Gyngor Bwrdeistref Wrecsam.

Mae cyfrifiad yn arolwg o holl dai a phobl y wlad.  Mae’n rhoi gwybodaeth hanfodol am gymdogaethau ac ar lefel genedlaethol ar gyfer y llywodraeth, y gymuned a busnesau.

Cynhaliwyd y cyfrifiad mwyaf diweddar ar 29 Ebrill 2001.

Mae’r atodiadau yn y rhestr isod yn cynnwys gwybodaeth am bobl ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac, os yw ar gael, ei wardiau cyfansoddol (is-adrannau etholiadol).

Atgynhyrchir deunydd sydd â hawlfraint y goron drwy ganiatâd Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi ac Argraffydd y Frenhines ar gyfer yr Alban.  Rhif Trwydded Clic-use C02W0002178.