Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynghylch Enwi a Rhifo Strydoedd

Mae'r adran Rheoli Adeiladau'n gyfrifol am enwi a rhifo datblygiadau tai, masnachol a diwydiannol newydd.

Y camau allweddol yw: