Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheoli Adeiladu

Prif nod yr adran yw gwarchod iechyd, diogelwch a lles pobl mewn ac o amgylch adeiladau, sicrhau mynediad a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl ac arbed tanwydd a phwer.

Prif ddyletswyddau'r tîm yw chwblhau penderfyniadau ar amrywiaeth o geisiadau rheoliadau adeiladau sy'n cynnwys adeiladau newydd, estyniadau i gartrefi, estyniadau masnachol, newid defnydd, datblygiadau masnachol a diwydiannol.