Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfleusterau Ar Lein

Croeso i dudalen mynegai cyfleusterau ar-lein y wefan.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gyfleusterau ar-lein, gan gynnwys gwneud taliad, gofyn am wasanaeth, ffurflenni hysbysu, gwneud cais ac archebu ynghyd ag adnoddau ar-lein defnyddiol eraill sydd ar gael ar y wefan hon.

Gwneud taliad ar-lein:

Talu eich biliau ar-lein

Mae’r cyfleuster talu ar-lein hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol, ac yn ddiogel, i’r Cyngor am:

Gofyn am Wasanaeth:

Ffurflenni hysbysu ar-lein:

Cysylltu â'r Cyngor

Cyfleusterau'r Wefan

Cyfleusterau GOV.UK

Mae GOV.UK, gwefan porth dinaysddion y llywodraeth, yn darparu cysylltiadau â'r cyfleusterau ar-lein canylnol: (bydd y cysylltiadau hyn yn mynd â chi i wefannau allanol eraill)

Cael hyd i'ch Cynghorydd lleol ar Writetothem.com

writetothem.com

Gwneud Cais / Cofrestru Ar-lein:

Archebu ar-lein:

Adnoddau Defnyddiol Ar-lein

Cyffredinol:

Busnes:

Busnes y Cyngor:

Addysg a Dysgu:

Tai:

Llyfrgelloedd:

Cynllunio:

Diogelu'r Cyhoedd:

Gwasnaethau Cymdeithasol:

Cyfleusterau Cymruarywe

Cymruarywe, y porth i adnoddau rhyngrwyd perthnasol i Gymru:
(bydd y cysylltiadau hyn yn myng â chi i wefannau allanol eraill)