Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwella'r Wefan

Fel rhan o'r broses barhaus i wella'r wefan hon, rydym yn adolygu'r cynnwys, y cyfleusterau a'r gwasanaethau a gynigir ar y wefan i sicrhau ein bod yn cyflwyno safle sy'n hygyrch, hwylus a defnyddiol.

Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd:

Gwaith Cynlluniedig ar y Wefan: 22 Gorffennaf 2019 (18:30 - 22:00)

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Darperir y geiriau chwilio allweddol a ddefnyddir amlaf mewn dewislen cysylltiad cyflym ar y dudalen chwilio, ac mae'r cwestiynau a ofynnir yn aml mwyaf cyffredin mewn dewislen cysylltiad cyflym hefyd.

Adborth Gwefan

Rydym yn defnyddio'r holl adborth a geir ar y wefan i'n helpu i wella'r cynnwys a'r cyfleusterau, ac yn ymateb i awgrymiadau a sylwadau defnyddwyr lle bo modd.

Eich Adborth Chi

Os hoffech wneud sylwadau neu anfon adborth ar wrexham.gov.uk yna cwblhewch y ffurflen ymateb ar-lein, ffurflen ymholiadau cyffredinol ar-lein neu cysylltwch gyda ni yn webmaster@wrexham.gov.uk.