Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymholiadau bin halen

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am fater gyda bin halen sy'n bodoli neu ofyn am gael bin halen newydd i'w osod.

Sylwer, ni allwn warantu y bydd unrhyw gais am bin halen newydd yn cael ei dderbyn ond fydd pob cais yn cael ei adolygu fesul achos.

Am ragor o wybodaeth am ein polisi gaeaf, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd