Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Twll yn y ffordd

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd Tyllau yn y ffordd ar dir cyhoeddus.

Caiff risg twll i'r cyhoedd ei farnu ar wahanol feini prawf megis maint a dyfnder y twll, y lleoliad mewn perthynas â defnydd y ffordd, cyflymder a maint y traffig sy'n defnyddio'r ffordd honno ac ati.

Os tybir bod y twll yn beryglus, fe'i trinnir fel argyfwng. Os na, fydd yn cael ei ychwanegu at ein rhaglen atgyweirio.

Ar gyfer tyllau ar dir preifat, cysylltwch â'r tirfeddiannwr.

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd