Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Cynnal a Chadw Priffyrdd

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am faterion sy'n ymwneud â chynnal a chadw priffyrdd yn unig (e.e. ceudyllau, caeadau gylïau coll ac ati). Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Twll yn y ffordd Adrodd twll archwilio neu gyli

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae'r rhannau sydd wedi'u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.

Gofynnwn i chi lenwi'r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw'r wybodaeth yr ydych wedi'i rhoi'n glir neu'n gyflawn.

1 Eich manylion
Rhowch naill ai eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad e-bost
2 Manylion Cynnal a Chadw Priffyrdd
3 Manylion ychwanegol
Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod i roi gwybod i ni am gerbyd a adawyd.