Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Cynnal a Chadw Priffyrdd

Twll yn y ffordd Adrodd twll archwilio neu gyli
Goleuadau traffig Tawelu traffig
Pontydd - Difrod neu Ddiffygion Strwythurol Ffyrdd wedi'i gau neu'n cael ei ail-wynebu
Ymholiadau bin halen Torri glaswellt a gwrychoedd
Sgipiau neu Sgaffaldiau ar briffordd gyhoeddus Parcio niwsans
Adrodd coed Arall