Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newid Cyfeiriad Ar-Lein

Os ydych yn symud y gallwch ddefnyddio iammoving.com - gwasanaeth a gefnogir gan y Llywodraeth i hysbysu eich Cyngor lleol a gwasanaethau cyhoeddus neu gwmnïau eraill rydych yn delio â hwy mewn un gweithrediad diogel ar y rhyngrwyd.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio'r wybodaeth hon, lle'n berthnasol, i ddiweddaru ein cofnodion Treth y Cyngor ac aelodaeth llyfrgell.

Os yw eich hen gyfeiriad o fewn Bwrdeistref Wrecsam, byddai o gymorth pe gallech ddatgan y cyfeirnodau canlynol pan ddefnyddiwch y gwasanaeth ihavemoved.com:

Rhif Cyfrif Cwsmer Treth y Cyngor

Mae rhif eich cyfrif ar ochr dde eich bil - yn dechrau gyda'r rhif '4'

Rhif Aelodaeth Llyfrgell

Mae eich rhif aelodaeth ar eich cerdyn llyfrgell.

Mae'n ddefnyddiol i chi gael y wybodaeth hon o'ch blaen ymlaen llaw.

Cysylltwch yma i fynd i'r wefan iammoving.com a dechreuwch newid eich cyfeiriad nawr!

Gallwch ddod o hyd i ni yn y rhestr o Gynghorau lleol.

Pwysig: mae'r wefan iammoving.com yn Saesneg yn unig.