Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Llety â Chymorth

Mae Gwasanaeth Llety Lle Ceir Cefnogaeth Wrecsam yn adnodd gwerthfawr sy’n cefnogi llawer o bobl ifanc wrth iddyn nhw bontio o ofal maeth neu gartref preswyl i fyw’n annibynnol, drwy eu paru â gwesteiwyr sy’n gallu cynnig ystafell iddyn nhw. Dyma gyfnod lle mae darparwyr llety lle ceir cefnogaeth yn gallu trosglwyddo sgiliau byw i’r bobl ifanc a’u helpu nhw i fyw ar eu pen eu hunain yn llwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth gyda phethau fel cyllidebu, golchi dillad, glanhau, addurno, talu biliau, bod yn gymydog da... mae’r rhestr yn un maith.

Felly, os oes gennych chi ystafell sbâr gyda dodrefn ac os hoffech chi wneud gwahaniaeth drwy helpu person ifanc i gael cychwyn gwell mewn bywyd, cysylltwch â ni. Darperir cefnogaeth a hyfforddiant, yn ogystal â ffi wythnosol ar gyfer yr ystafell a’ch cymorth. Os bu i chi ystyried maethu a phenderfynu ei fod yn ormod o ymrwymiad, yna efallai mai dyma’r cyfle rydych chi wedi bod yn chwilio amdano. Dyma bobl ifanc sy’n rhannol annibynnol ac yn mynd i’r coleg, felly ni fydd yn rhaid i chi fod yno drwy’r amser.

Peidiwch ag oedi, ffoniwch ni ar 0800 783 0618 am sgwrs neu anfonwch e-bost i supportedlodgings@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth.