Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Angladdau Sifil

Angladdau Sifil

Beth yw Angladd Sifil?

Mae angladd sifil yn ffordd bersonol ac urddasol o gofio a dathlu bywyd un annwyl pan fyddant yn marw.

Bydd y Cofrestrydd yn llunio seremoni gyda theulu a’i gwneud yn bersonol ac yn unigryw i’r unigolyn, gan ystyried eu bywyd, eu personoliaeth, eu llwyddiannau a sôn hefyd am bobl bwysig yn eu bywyd mewn ffordd urddasol nad yw’n grefyddol.

Gall seremonïau gynnwys darlleniadau, cerddoriaeth, barddoniaeth a gweddïau er nad ydynt yn grefyddol o ran natur, a hefyd darlleniadau sy’n grefyddol eu cynnwys. Gellid hefyd defnyddio Gweddi’r Arglwydd yn ystod y seremoni.

Lle cynhelir hyn?

Gall y Cofrestrydd gynnal y seremoni yn yr amlosgfa neu fan claddu a ddewiswyd gan y teulu.

Sut ydw i’n trefnu Angladd Sifil?

Gallwch drefnu Angladd Sifil cyn, neu ar ôl i’r un annwyl farw.  Gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol, neu drwy drefnwr angladdau a gwnawn drefnu i’ch cyfarfod chi, un ai yn ein swyddfa, neu yn eich cartref i wneud trefniadau.