Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mynwent Wrecsam (Ffordd Ruabon – Ffordd Plas Acton): Ffioedd a Chostau

Ffioedd a Chostau 2019/20

Cwestiynau a Offynnir yn Aml - Profedigaeth

PRYNU HAWLIAU CYFYNGOL I GLADDU Ffi (£)
Llain bedd fesul oedolyn unigol (hyd at 3 claddedigaeth) £934
Llain bedd fesul baban unigol (ar gyfer 1 gladdedigaeth yn unig) DIM FFI
Llain ar gyfer gweddillion wedi'u hamlosgi (hyd at 4 gweddillion/w.h) £463
Fesul llain unigol yn yr Adran Fwslemaidd £934
CLADDEDIGAETHAU
Plentyn dan 13 oed (pob dyfnder bedd) DIM FFI
Oedolyn – dyfnder o 8½ troedfedd (2.5m) £934
Oedolyn – dyfnder o 6½ troedfedd (2.0m) £904
Oedolyn – dyfnder o 4½ troedfedd (1.3m) £723
Gweddillion wedi'u hamlosgi – dyfnder 2 droedfedd (0.6m) £371
Gwaith cloddio ychwanegol Pris ar gais
Adeiladu bedd briciau neu gladdgell Pris ar gais
COFFAU
Hawl i osod cofeb gyda neu heb arysgrif £168.50
Hawl i osod ffiol gyda neu heb arysgrif DIM FFI
Hawl i osod arysgrif ychwanegol ar gofeb garreg neu ffiol DIM FFI
Hawl i symud neu roi cofeb neu ffiol arall DIM FFI
COSTAU AMRYWIOL
Defnyddio capel y fynwent, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £66.30
Dyfyniad ardystiedig o'r Gofrestr Claddedigaethau £40.60
Copi o'r Dystysgrif: Perchnogaeth Hawl Cyfyngol i Gladdu £40.60
Trosglwyddiad Cofrestredig o Hawliau Cyfyngol i Gladdu gyda thystysgrif £53
Chwilio drwy'r Gofrestr Gladdu (un chwiliad) £21
Chwilio drwy'r Gofrestr Gladdu (nifer o chwiliadau) £42