Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 12 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

CIPD Gogledd a Chanolbarth Cymru – Map y Proffesiwn Newydd (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-the-new-profession-map-wrexham-tickets-67745932909?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 18/09/2019
Amseroedd: 8:00 – 10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt CIPD Cymru | CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-the-new-profession-map-wrexham-tickets-67745932909?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0 - £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12641

Diwylliant Busnes Rhyngwladol – Y Dwyrain Canol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-y-dwyrain-canol/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-middle-east/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12659

WISH Gogledd Cymru – Taith Dynes ym Maes Tai

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/wish-north-wales-a-womans-journey-in-housing-tickets-69744978107?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Swyddfeydd Moneypenny | Moneypenny offices
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 08:30 – 11:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt WISH (Women in Social Housing) ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/wish-north-wales-a-womans-journey-in-housing-tickets-69744978107?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £43.71

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12668

DARLITH “SYMUD YMLAEN Ä RHEOLAETH LLAWFEDDYGOL Ä GWRTHDARO” I’R GYMDEITHAS DDINESIG

“Symud Ymlaen â Rheolaeth Llawfeddygol â Gwrthdaro” yw testun sgwrs I’w chyflwyno gan y Gymdeithas. Bydd yn cael ei roi gan Mick Crumplin, lawfeddyg sydd wedi ymddeol o Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan http://www.facebook.com/wrexhamcivic

Lleoedd: Ty AVOW, 21 Egerton St., Wrexham
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Simon Jones ar 01978 266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 266945

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12627

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Mae Arddangosfa Gerdd Fyw Tŷ Pawb yn dychwelyd ar gyfer ei gyfres ddatganiad Hydref ar ddydd Iau 19eg Medi am 1pm pan fyddwn yn croesawu’r Siolydd Ursula Byzdra a’r pianydd Tim Stuart a fydd yn cyflwyno datganiad o hoff ddarnau ar gyfer Cello and Piano gan Rachmaninoff, Bach, Vivaldi, Brahms, Saint- Saens a Fauré. Mae'r rhain AM DDIM i fynychu cyngherddau yn fwy a mwy poblogaidd yn rhaglen digwyddiadau wythnosol Tŷ Pawb, gan ddenu cynulleidfaoedd mawr yn rheolaidd.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Market Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 1pm to 2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Am ddim gwerthfawrogir rhoddion

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12682

Arddangosfa hanesyddol Rhiwabon a teulu Williams Wynn

Arddangosfa hanesyddol Rhiwabon a teulu Williams Wynn o Ystad Wynnstay.

Lleoedd: Eglwys y Santes Fair Rhiwabon/St. Mary's Church Ruabon
Dyddiad: 20/09/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:00 (13:00 -16:00 Sul/Sun)

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kate Tiltman ar 01978 824087 neu ebost katherinetiltman@gmail.com

Pris Tocyn: Am ddim / free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12683

Ysgol Hŷn Moreton Hall, Chweched Dosbarth, Diwrnod Agored Paratoi a Meithrin

Mae Moreton Hall Prep, Hŷn a Chweched Dosbarth yn agor ei ddrws ddydd Sadwrn 21ain Medi, 10am

Hoffai Moreton Hall wahodd darpar fyfyrwyr i ymweld â'u Hysgol Prep, Ysgol Hŷn a'u Chweched Dosbarth yn ystod eu Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 21ain Medi 2019.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a'u teuluoedd edrych yn agosach ar yr ysgol, ei chyfleusterau preswyl, cwrdd â'r Pennaeth, staff a myfyrwyr newydd a chael blas ar yr hyn sy'n gwneud Neuadd Moreton yn un o Ysgolion Annibynnol gorau'r DU.

Ysgol Fyrddio Annibynnol ac Ysgol Ddydd

Arlwyo i Ferched 3-18 oed a Bechgyn 3-11 oed.

Cofrestrwch eich presenoldeb yn www.moretonhall.org/Open-Day

Lleoedd: Moreton Hall
Dyddiad: 21/09/2019
Amseroedd: 10.00am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kelly Parsons ar 01691 773671 neu ebost parsonsk@moretonhall.com

Gwefan: http://www.moretonhall.org/Open-Day (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12681

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 24/09/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12635

Tynnu Lluniau Cynnyrch Gwell ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/tynnu-lluniau-cynnyrch-gwell-ar-gyfer-y-cyfryngau-cymdeithasol/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 25/09/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/taking-better-product-photos-for-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12636

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 diwrnod

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-16th-19th-sept-2019-tickets-57977347808?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales
Dyddiad: o 16/09/2019 i 18/09/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-16th-19th-sept-2019-tickets-57977347808?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12640

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: o 16/09/2019 i 23/09/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12634

Startup Club

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: o 25/07/2019 i 19/09/2019
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12558