Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 1 digwyddiad yn y 7 diwrnod nesaf.

Clwb Celf i Deuluoedd

Sesiwn dan ofal artist i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu gyda’i gilydd. Gweithgareddau lluniad, paentio neu greu gwahanol bob wythnos. Bob dydd Sadwrn, 10am – 12pm £2 y plentyn, oedolion am ddim. Am fwy o wybodaeth am Glwb Celf i Deuluoedd, Criw Celf, Portffolio ac ymweliadau ysgol, cysylltwch â'n Swyddog Dysgu ffurfiol trwy Oriel.Learning@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 01/06/2019 i 01/06/2020
Amseroedd: 10am-12pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 4 oed a hyn/ Suitable for ages 4 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2 y plentyn/ £2 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12552