Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Safle Treftadaeth y Byd Pont Ddŵr Pontcysyllte a’r Gamlas

Mae Pont Ddŵr Pontcysyllte a’r Gamlas wedi ymuno â rhengoedd safleoedd treftadaeth gorau’r byd.

Yn 33ain cyfarfod Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn Sevilla ym mis Mehefin 2009, rhoddwyd y ddyfrbont ar Restr Treftadaeth y Byd UNESCO.

Mae’r penderfyniad yn nodi uchafbwynt chwe blynedd o ymgyrchu a gwaith caled dan arweiniad Cyngor Wrecsam, gyda phartneriaid allweddol Dyfrffyrdd Prydain a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Cefnogwyd yr enwebiad hefyd gan Gyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Croesoswallt blaenorol, Cyngor Sir Swydd Amwythig, Cadw, English Heritage, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Croeso Cymru, Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru, UNESCO Cymru a Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Mae pob cyngor cymuned ar hyd 11 filltir y safle hefyd wedi cefnogi’r cynnig.