Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datblygu Cynaliadwy Cysylltiadau

Cydlynydd Amgylcheddol Busnes

Mae'r Cydlynydd Amgylcheddol Busnes yn hybu cynaladwyedd o fewn busnesau a diwydiannau yn y fwrdeistref sirol. Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng rhwydwaith ARENA, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Awdurdod Datblygu Cymru, Groundwork Wrecsam ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Natalie Campbell
Rhwydwaith ARENA
Parc Busnes Rhydfudr
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
LL13 9XQ

Ffôn: 01978 664169
Ebost: natalie.campbell@arenanetwork.org

Groundwork

Mae Groundwork Gogledd Cymru yn cefnogi cymunedau, busnesau, ysgolion a sawl corff arall ag amrywiaeth eang o brosiectau amgylcheddol ac adfywiad economaidd ymarferol.

Ffôn: 01978 757524
Gwefan: www.groundwork.org.uk

BTCV (Ymddiriedolaeth Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prydain)

Mae BTCV yn cynnig cymorth i brosiectau gwarchod yr amgylchedd ac yn cynnig cyfle i wirfoddolwyr drwy’r cynllun Bargen Newydd.

Ffôn: 01978 261538
Gwefan: www.btcv.org.uk

Fforwm ar gyfer y Dyfodol

Mae Cyngor Sir Wrecsam yn falch o fod yn bartner i Fforwm ar gyfer y Dyfodol (Forum for the Future), elusen datblygiad cynaliadwy mwyaf blaenllaw'r DU. Mae Fforwm ar gyfer y Dyfodol yn chwarae rôl weithredol i'n helpu i fewnosod cynaladwyedd yng nghalon ein busnes. Rydym yn ymroddedig i gydweithio'n strategol i ddangos bod dyfodol cynaliadwy yn bosibl ac yn ddymunol..

Gwefan: www.forumforthefuture.org

Cysylltiadau Eraill