Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwerthiannau Dan Oed – Gwerthuiannau a Gyfyngir Gan Oed

Lleiafswm Oed ar gyfer Prynu – Dewch i Wybod eich Nwyddau

Mae tîm safonau masnach Wrecsam yn darparu gwybodaeth a chyngor i fusnesau yn Wrecsam i’w helpu i gydymffurfio â’r gyfraith.

Mae'r tîm safonau masnach yn gweithio gyda sefydliadau partner i leihau faint o gynnyrch dan gyfyngiad oedran fel alcohol, tybaco, toddyddion a thân gwyllt mae pobl ifanc yn cael gafael arno.

Mae profion prynu rheolaidd yn cael eu cynnal i ddod o hyd i fasnachwyr sy'n gwerthu i bobl dan oed ac fe allent wynebu achos llys.

Cynnyrch Oedran
Paent Chwistrell Aerosol 16
Tocynnau’r Loteri Cenedlaethol 16
Petrolewm 16
Alcohol 18
Sigaréts a Chynnyrch Tybaco Eraill 18
Ail-lenwadau Tanwyr Sigaréts 18
Tân Gwyllt 18
Sylweddau Meddwol 18
Cyllyll ac Arfau Ymosodol Tebyg 18
Fideos, DVDs, Gemau Cyfrifiadur 12
15
18