Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sgamiau

Peidiwch â chael eich dal

Cynllun yw sgam sydd am eich twyllo chi o’ch arian. Peidiwch â gadael iddynt eich gwneud yn ddioddefwr. Mae’r twyllwyr yma’n tyfu’n fwy soffistigedig a’u nod yw ein twyllo i gyd, felly dysgwch adnabod yr arwyddion a pheidiwch â chael eich twyllo!

Os byddwch yn darganfod sgam dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu i gyd. Os cawsoch chi eich twyllo gan sgam yna ffoniwch Cyswllt Defnyddwyr ar 08454 040506 am gyngor.

Cofiwch, os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod!

Siarcod Benthyg Arian

Nid yw benthycwyr arian anghyfreithlon, neu siarcod benthyg arian fe y’u gelwir, yn fenthycwyr trwyddedig – rhywbeth sy’n rhaid iddynt fod dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr. Maent yn codi cyfraddau llog sy’n ormodol ac yn aml yn targedu pobl fregus. Weithiau mae pobl sy’n methu â thalu ar amser yn dioddef brawychiad a bygythiadau treisgar.

Mae benthyciadau a wneir y tu hwnt i Ddeddf Credyd Defnyddwyr, gan siarcod benthyg arian, yn anorfodadwy. Nid oes raid ichi dalu’r arian yma’n ôl!

Gall yr Uned Benthyca Arian yn Anghyfreithlon gynnig cymorth ac arweiniad i’ch:

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.