Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diogelwch wrth y drws – cyngor i drigolion

Partneriaeth Troseddu Stepen Drws Cymru Gyfan

Mae’r neges yn syml – os ydych yn eu hamau, cadwch nhw allan. Ni ddylech fyth fod ofn riportio rhywun amheus i'r Heddlu. I’w riportio, dylech ffonio:

Mae angen i bawb roi gwybod am unrhyw alwadau gan y rhain. Os yw masnachwr twyllodrus posib' neu leidr tynnu sylw’n gadael stepen eich drws chi, fe allai fynd i dargedu pobl eraill yn eich cymuned. Gofynnwn i chi roi gwybod i’r Heddlu bob tro am unrhyw ‘gymeriadau amheus’ a allai fod yn galw heibio i dai pobl heb wahoddiad.