Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adrodd am Broblem gyda Thoiled Cyhoeddus

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am broblem gyda thoiled cyhoeddus yn unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Unwaith i ni dderbyn eich cais byddwn yn glanhau unrhyw doiledau budr o fewn 4 awr, yn gwneud unrhyw atgyweiriadau brys o fewn 24 awr ac yn gwneud unrhyw atgyweiriadau arferol o fewn 5 diwrnod gwaith.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi. 

Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich manylion chi

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:

Manylion y toiled cyhoeddus

Helpwch ni gyda’r broblem trwy roi’r manylion canlynol:

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.