Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Adrodd am Lygredd Ar-lein

Adroddiad niwsans sŵn Adroddiad llygredd Adroddiad niwsans mwg

Yn anffodus, ni ellir gwneud cwynion yn ddienw. Ond, unwaith y bydd achwynydd wedi rhoi ei enw, cyfeiriad llawn a naill ai gyfeiriad e-bost neu rif ffon, lle gellir cysylltu â nhw, yna cedwir manylion achwynydd yn ddienw a chant eu datgelu i’r troseddwr honedig; yn unol ag eithriadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth O dan amgylchiadau pan fydd gweithredu cyfreithiol, sy’n golygu y gellir bod angen datgelu manylion achwynydd yn y llys, byddwn yn gofyn caniatâd bob amser cyn gwneud hynny a chyn bwrw ymlaen gyda’r achos.

Noder bod yn rhaid i Swyddog o’r Adran hon fod yn dyst i gyfarth cŵn ac felly bydd rhaid ymweld â chi yn eich eiddo.

Mae’r rhannau gyda * yn orfodol, ac mae’n rhaid eu llenwi.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd