Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cais am Wasanaeth Rheoli Plâu

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

O 1af Ebill 2015 ni fydd y gwasanaeth rheoli plâu ar gael i eiddo nad yw’r Cyngor yn berchen arno ac i’w hwyluso ni fydd swyddi rheoli plâu ar gael o ddydd Llun 23 Mawrth 2015.

Gallwch ein ffonio ar 01978 298993 rhwng 8:30 a 5:30 pm yn ystod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener i drefnu triniaeth.

Mae'r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i drefnu apwyntiad i Swyddog Rheoli Plâu ymweld â chi. Cynigir ymweliad monitro bore neu brynhawn i chi (mae'n ddrwg gennym ond nid yw'n bosibl trefnu amseroedd penodol i swyddog ymweld â chi).

Byddwn bob amser yn cynnig yr apwyntiad cynharaf sydd ar gael i chi. Fodd bynnag, efallai y bydd nifer yr apwyntiadau sydd ar gael yn amrywio gan ddibynnu ar y galw am y gwasanaeth. Os byddwch am i'ch triniaeth gael ei rhoi cyn hyn dylech ffonio 01978 298993 lle y byddwn yn eich hysbysu o'r apwyntiad cynharaf posibl sydd ar gael.

I gael manylion am daliadau i Wasanaethau Rheoli Plâu, gweler Gwasanaethau Rheoli Plâu