Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Adrodd am Graffiti

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd graffiti ar dir cyhoeddus neu breifat.

Bydd y Cyngor yn clirio graffiti ar dir cyhoeddus. Os yw ar dir preifat, byddwn yn anfon dyfynbris atoch am y gost o gael ei symud.

Mae graffiti yn dramgwyddus os yw'n cynnwys unrhyw un o'r canlynol

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd