Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Adrodd am Dipio Anghyfreithlon

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd tipio anghyfreithlon ar dir cyhoeddus.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod pwy yw'r troseddwr, dywedwch wrthym felly gallwn hysbysu'r tîm gorfodaeth.

Ni allwn glirio tipio anghyfreithlon ar dir preifat, y perchennog tir sy'n gyfrifol am hyn.

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd